Eurotrip #2 Mavka Nadish (PL / ENG / ES)

Aktualizacja: 16 lis 2020

Przez COVID mamy kolejny lockdown. Nie wyjeżdżamy zatem z Polski. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Tym razem Polska parka od dwóch miesięcy na PornHub. Występują pod Nickiem Mavka Nadish. Spotykamy się najpierw w Warszawie aby się bliżej poznać następnie zapraszamy ich do Poznania. Niesamowicie otwarci, pozytywni i inteligentni ludzie. Mają świetny pomysł na siebie co daje im prawie 700 tysięcy wyświetleń już po dwóch miesiącach pracy na Pornhub. Oryginalność to mało powiedziane :), robią nagrania bardzo indywidualne i nietuzinkowe - sprawdźcie ich i sami zobaczcie jak rozpoczynają swoją historię z Porno. Świetnie nam się razem rozmawia i.... bawi. Możecie obejrzeć nasze wspólne nagranie na Pornhub :)Wspólnie wspominają z uśmiechem jedną przygodę ze SwingersClub:

(...)Wybraliśmy się z Michałem do klubu swingerskiego. Spędzaliśmy tam przyjemny wieczór. Generalnie czuliśmy wtedy na sobie wzrok innych. W pewnym momencie rozdzieliliśmy się,  ja poszłam do łazienki a Michał został na górze. Mieliśmy się spotkać na dole, czekam na niego czekam. Po chwili przychodzi i opowiada mi, ze zaczepiło go kilka osób, bo kojarzą nas z pornhuba. Jeden facet powiedział,  że ogląda nas ze swoją dziewczyną i robią sobie wtedy dobrze. Inny, że nie mógł się zdecydować czy bardziej chce zajarać czy sobie zwalić. Michał zapytał co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to i to ;) para która zabawiała się do naszego porno, tej nocy za każdym razem, gdy uprawialiśmy seks  od razu zaczynali obok patrząc na nas :)(...)


***English version


We have another lockdown due to COVID. Therefore, we are not leaving Poland. Every cloud has a silver lining. This time: Polish couple who has been on PornHub for two months. Their nick is ´´Mavka Nadish´´. We first meet in Warsaw to get to know each other better, then we invite them to Poznań. Incredibly open, positive and intelligent people. They have a great idea for themselves, which gives them almost 700,000 views after just two months of working on PornHub. Originality is an understatement :), they make very individual and extraordinary recordings - check them out how they start their story with Porno. We have a great time talking together and ... having fun. You can check it now on Pornhub :)

With a smile they look back to one adventure in the Swingers Club:

(...) We went with Michał to a swing club. We had a pleasant night there. In general, we felt the eyes of others on us then. At one point we split up, I went to the bathroom and Michał stayed upstairs. We were supposed to meet downstairs, I'm waiting for him. After a while, he comes and tells me that he has been accosted by several people because they recognize us from PornHub. One guy said he was watching us with his girlfriend while masturbating. Another, that he could not decide whether he wants to smoke weed or to jerk off. Michał asked what was the obstacle to do this together;) That night a couple who had fun with our porn, every time we had sex, they immediately started looking at us:) (...)

***Spanish version


Tenemos otro estado de alarma debido a COVID. Por lo tanto, no nos movemos de Polonia. No hay mal que por bien no venga. Esta vez: pareja polaca que lleva dos meses en PornHub. Su usuario es ´´Mavka Nadish´´. Primero nos reunimos en Varsovia para conocernos mejor, luego les invitamos a Poznań. Gente increíblemente abierta, positiva e inteligente. Tienen una gran idea para sí mismos, lo que les da casi 700.000 vídeos vistos después de solo dos meses de trabajar en PornHub. La originalidad es un eufemismo :), hacen grabaciones muy individuales y extraordinarias; mira cómo comienzan su historia con Porno. Nos lo pasamos genial hablando y ... divirtiéndonos. Puedes comprobarlo ahora en Pornhub :)

Con una sonrisa, recuerdan una aventura en el Swingers Club:

(...) Fuimos con Michał a un club de swing. Pasamos una agradable noche allí. En general, sentimos los ojos de los demás sobre nosotros. En un momento nos separamos, me fui al bano, Michał se quedó arriba. Se suponía que nos encontraríamos abajo, lo estoy esperando. Al rato, viene y me dice que ha sido abordado por varias personas porque nos reconocen de PornHub. Un chico dijo que nos estaba mirando con su novia mientras se masturbaba. Otro, que no pudo decidir si quiere fumar hierba o masturbarse. Michał preguntó cuál era el obstáculo para hacer esto juntos;) Esa noche una pareja que se divirtió con nuestro porno, cada vez que teníamos sexo, inmediatamente comenzaron a mirarnos :) (...)

5,585 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

PORN EuroTrip