Owiaks o seksie i o związkach (english ver. inside)

Aktualizacja: 27 wrz 2020

***english version below***

Stworzyliśmy naszą stronę i profil na PornHubie w czasie koronawirusowej pandemii. W czasie wielogodzinnych rozmów o seksie czy o związkach doszliśmy do wniosku, że nie ma Polskiej pary, która otwarcie mówi o seksie, a tym bardziej to o czym mówi może pokazać na nagraniach.

Będziemy opowiadać o swoich doświadczeniach i własnych eksperymentach. Może znajdziecie w tym coś dla siebie i wykorzystacie w swoim życiu.


Nasz kraj nadal jest bardzo mocno osadzony w stereotypach zarówno tych seksualnych jak i mentalnych w związkach partnerskich czy małżeństwach. W ten sposób zaplanowaliśmy powstanie tego bloga o tematyce seksualności w związkach. Dlaczego będziemy mówić o związkach – dlatego, że rzadko można nawiązać kontakt emocjonalny podczas przygodnego seksu, a brak emocjonalności mocno ogranicza poznawanie siebie i eksploracje własnej seksualności (chociaż nie twierdzimy, że jest to niemożliwe). Będziemy mówić o tematach tabu, analizować stereotypy i to wszystko przedstawiać bez owijania w piękne słowa i cenzurę. Będziemy mówić o poszukiwaniu radości i przyjemności z seksu. Pokażemy, że seks analny może sprawiać niesamowitą przyjemności i prowadzić do wspaniałych orgazmów, a to tylko namiastka tego co wam przedstawimy. Poruszymy tematy drażliwe, powiemy o fantazjach w taki sposób jak większość o nich myśli ale nie powie bo… nie wypada. Decydujemy się na to gdyż widzimy jak ciężko jest rozmawiać o seksie i o przyjemności. Wielu osobom pozwoliliśmy inaczej spojrzeć na seksualność i pomóc w otwarciu się na przyjemność i doznania seksualne, na które nigdy wcześniej by się nie zdecydowali. Nasza strona i blog to w głównej mierze opis naszego zamiłowania do seksu i chęć podzielenia się naszym doświadczeniem.

TAK - lubimy seks, lubimy go pokazywać i o nim rozmawiać!


Owiaks about sex and relationships.

We created our website and profile on PornHub during the coronavirus pandemic. During many hours of talks about sex or relationships, we came to the conclusion that there is no Polish couple who talk openly about sex, and they can show what they are talking about on recordings.

We will talk about our experiences and our own experiments. Maybe you will find something for yourself that you can use it in your life.

Our country is still very much set in both stereotypes - sexual and mental, in partnerships and marriages. That is why we planned the creation of this blog about sexuality in relationships. Why are we going to talk about relationships - because you can rarely make emotional contact during casual sex, and the lack of emotionality severely limits getting to know yourself and exploring your own sexuality (although we don't say it's impossible). We will talk about taboos, analyze stereotypes and present it all without wrapping it in a beautiful words and censorship. We will talk about seeking joy and pleasure in sex. We will show that anal sex can give a great pleasure and lead to amazing orgasms, and this is just a fraction for what we will present to you. We will raise sensitive topics, we will talk about fantasies in the way most people think about them, but they will not say because ... it is not appropriate. We choose to do it because we see how hard it is to talk about sex and pleasure. Many people, thanks to us, looked differently at sexuality. We help them open up to pleasure and sexual experiences that they would never have chosen before. Our website and blog is mainly a description of our love of sex and the willingness to share our experience.

YES - we like sex, we like showing it and talking about it!

**Sorry for our English :)

730 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie