Mainstream journalism in the service of porn influencers

Polska Para Owiaks

On a beautiful July day, a Polish website wprost.pl published an article entitled “We have porn influencers”. The author of the article, Paulina Socha-Jakubowska, prepared herself “very thoroughly” to express her opinion regarding those sex workers that have social media accounts. After a series of interviews and articles in which we tell about our journey, […]

Nasza droga do wolności i niezależności finansowej

Polska Para Owiaks

Kilka dni przed światowym lock down’em. Bardzo dobrze prosperująca agencja reklamowa, plan na otworzenie filii w Hiszpanii. Wyjazd ze znajomymi do Amsterdamu, powrót do wynajętego mieszkania w Walencji i… COVID-19… Realia gospodarcze okazują się filmem science fiction, wszystko co było stabilne i pewne okazuje się ulotne i kruche. Zgromadzone środki finansowe powoli zjadają codzienne koszty.  […]

Our way to become independent

Polish Porn Couple

A few days before the global lock down. We had a very prosperous advertising agency, and a plan to open a new branch in Spain. We went to Amsterdam with friends, returned to a rented apartment in Valencia and… COVID-19… Economic reality turns out to be a science fiction film, everything that was stable and […]

Eurotrip #3 Danika Mori Steve Mori

Danika Mori Yuli Owiak

We spent this year’s holidays and new year in amazing company! In Tenerife, we visited the undisputed porn stars from Italy, Danika and Steve Mori. It was fun and interesting. We were able to talk freely about porn industry and sex. We confronted our activities with Danika and Steve’s departments, thanks to which we expanded […]

Czy pornografia może edukować?

Yuli i Mateo Owiak

Czytając artykuły w gazetach czy w Internecie, słuchając wywiadów, audycji i podcastów, często słyszymy, że pornografia uczy złych, nieprawidłowych zachowań seksualnych. Najczęściej powoduje uprzedmiotowienie kobiet i traktowanie ich w sposób uwłaczający. I tak, nie można się z tym nie zgodzić. W większości nagrań, zarówno z profesjonalnych studio nagraniowych jak i tych amatorskich jest przesiąknięta agresją i […]

Can pornography really educate?

Yuli i Mateo Owiak

Reading articles in newspaper or on the Internet, listening the interviews, broadcasts or podcasts we usually hear that pornography teaches bad, incorrect sexual behaviours. Mostly causes that women are objectified and treated in a disparaging way. Yes, we have to agree with that. Most recordings, both from professional studios and amateur ones, are saturated with […]

Mainstreamowe dziennikarstwo w służbie pornoinfluencerom

Polska Para Owiaks

W piękny lipcowy, wakacyjny dzień, na portalu wprost.pl ukazał się artykuł z tytułem „Mamy pornoinfluencerów”. Twórczyni artykułu – Paulina Socha-Jakubowska – „bardzo rzetelnie” przygotowała się do opisania swojego stanowiska w sprawie sexworkerów posiadających swoje konta w mediach społecznościowych. Po serii wywiadów i artykułów, w których opowiadamy o swojej przygodzie, o dzałalności w branży dla dorosłych […]

CONVERSATION – The most important point of sexual successful relationship.

Pornhub owiaks

Each of us is different and we all need something different in sex. It is wonderful to be open to experiences and have desire to please your partner. But how do you start exploring your sexuality? Verbally (and I am not speaking orally here 🙂 only verbally through a sincere conversation. You can’t be afraid […]

PORN EuroTrip

Polska Para Porno

Soon this year (our plan is for the till the and of November), we are planning a trip around Europe and visit the most recognizable pornstars in the porn industry. The reason is obvious – we are part of this community, and meeting new, interesting people from the industry will be an amazing adventure! We […]

Eurotrip #1 Sabrina Spice

Sabrina is a young and very nice porn actress with the appearance of a teen, she is quickly conquering the porn industry. We had the pleasure of meeting her and her current partner near Alicante, Spain. We spent a few hours together talking about the adventures that happened to her in life and in the […]

Wybierz walutę